Reference

tryskání schodiště

Hořín

Prováděli jsme otryskání starého nátěru z povrchu schodiště uvnitř budovy. Následně se schodiště ochránilo hydrofobním nátěrem.


tryskání ocelové nádrže

Praha - Motol

V areálu Motolské nemocnice jsme tryskali zrezlé části ocelového pláště sila před následnou opravou a nátěrem.


tryskání cihlových zdí

Praha, restaurace V Kolkovně

V prostorách budoucí restaurace V Kolkovně jsme čistili cihlové stěny a stropy.


tryskání ocelových rámů

Pražský hrad

V Královské zahradě Pražského hradu jsme čistili ocelovou konstrukci oken skleníku od rzi a starého nátěru.


tryskání barvy z betonu

Coca-Cola, Praha

Odstraňovali jsme starý barevný nátěr betonového žebrování stropu uvnitř provozní budovy společnosti Coca-Cola.


otryskání staré barvy

Tryskáním došlo k odstranění starého nátěru z přízemí činžovního domu. Poté nastoupila kamenická firma, která opravila vady odkryté tryskáním.


tryskání ocelové konstrukce

Jihlava

V areálu technických služeb města Jihlavy jsme prováděli otryskání a nový vícevrstvý nátěr (odolný proti kyselím látkám) ocelové konstrukce haly pro skladování posypové soli.


čištění žulového soklu

Plzeň

čistili jsme žulový sokl od atmosférických nečistot


čištění řas

Praha západ

Odstraňovali jsme řasy a mechy ze zateplené fasády rodinného domu.


vyčištění keramického obkladu

Březnice

Čistili jsme keramický obklad automyčky.